Welcome to the Climate Sensitivity Discussion

Description of your first forum.
Post Reply
BenOve
Site Admin
Posts: 1
Joined: Tue Apr 13, 2021 3:30 pm

Welcome to the Climate Sensitivity Discussion

Post by BenOve »

Diskussionsgruppens uppgift är att diskutera huruvida IPCC ger oss en korrekt klimatkänslighet=3
eller om vi närmar oss en global katastrof därför att verklig klimatkänslighet är betydligt högre.

Resultatet av denna viktiga diskussion kan förändra hela klimatpolitiken.
Post Reply